TechbeltProduktyDopravní pásy

Pryžové pásy

PRYŽOVÉ PÁSY PODLE DRUHU PRYŽOVÝCH KRYCÍCH VRSTEV

Oděruvzdorné pásy

Typ NL oděruvzdorné pásy

Typ Y (A) oděruvzdorné pásy, jakost odpovídá DIN 22102

Typ ML pásy s velkou odolností proti oděru

Typ X (A) pásy s mimořádnou odolností proti oděru, jakost odpovídá DIN 22102

Typ W (AA) pásy odolnější proti oděru než typ X, jakost odpovídá DIN 22102

Typ N 17 pásy velmi odolné proti oděru, jakost odpovídá BS (British Standard) 490

Typ M 24 pásy mimořádně odolné proti oděru, jakost odpovídá BS (British Standard) 490

Grade 2 oděruvzdorné pásy, jakost odpovídá normě RMA (USA)

Grade 1 vysoce oděruvzdorné pásy, jakost odpovídá požadavkům RMA (USA)

Poznámka: Všechny uvedené pásy jsou použitelné k přepravě materiálu o maximální teplotě 80º C, při vnější teplotě od –25º C do 60º C. Všechny typy krycích vrstev jsou antistatické.

Samozhášecí pásy pro doly

 • TYP S

samozhášecí a antistatické pásy s ochrannou krycí vrstvou nebo bez ní pro použití v dolech

 • TYP K

samozhášecí a antistatické pásy s ochrannou krycí vrstvou určené pro doly

Poznámka: Odpovídající požadavkům DIN 22102, DIN 22103, DIN 22104. V objednávce je nutno uvést, jakým standardům musí pás odpovídat.

Pásy odolné proti vysokým teplotám

 • TYP T1 Tepluvzdorné pásy.

Přípustné pro teploty dopravovaného materiálu do 100º C, krátkodobě až do 120º C, pro vnější teploty od –25º C do 60º C.

 • TYP T2 Tepluvozodrné pásy.

Přípustné pro teploty dopravovaného materiálu do 125º C, krátkodobě až do 150º C, pro vnější teploty od –25º C do 60º C.

 • TYP T3 Tepluvzdorné pásy.

Přípustné pro teploty dopravovaného materiálu do 150º C, krátkodobě až do 180º C, pro vnější teploty od –25º C do 60º C.

Poznámka: všechny tři typy odpovídají ISO 4195-1 aISO 4195-2. U pásů odolných vůči vysokým teplotám doporučujeme užití transportéru s automatickým systémem napínání.

Pásy částečně odolné proti olejům, tukům a zvýšené teplotě

 • TYP T Teplotně odolné pásy.

Přípustné pro teploty dopravovaného materiálu do 100º C, částečně odolné vůči olejům a tukům. Vnější teplota od -20º C do 60º C.

Pásy odolné vůči olejům a tukům

 • TYP MOR

Středně odolný vůči olejům a tukům. Přípustný pro teploty dopravovaného materiálu do 60º C. Vnější teplota od –20º C do 60º C.

 • TYP OR

Odolný vůči olejům a tukům. Přípustný pro teplotu dopravovaného materiálu do max. 60º C, vnější teplota od –15º C do 60º C. V černé barvě, antistatické podle DIN 22104 v zelené a bílé barvě, pro potravinářský průmysl podle BGA (Spolkový úřad pro potravinářský průmysl) XXI – kategorie III/1981, nejsou antistatické, max. šířka1300 mm, nechráněná hrana vyrábí se jen z EMF tkaniny

Gumotextilní elevátorové pásy

 • POLYSUR® TYPE 272 NBR-FDA WIT

bílý elevátorový pás určený do potravinářských provozů pro přímý styk s potravinami, odolný vůči tukům, kyselinám, antistatický. Teplotně odolný do80°C.Standardně vyráběný v šířkách 150-180-200-250-280-300-350-400-450-550 mma dvou základních typech EP500/3 1,5+1,5 aEP630/4 2+2. V případě potřeby je možné vyrobit pás i jiných šířek a pevností.

 • POLYSUR® TYPE 274 SBR

standardní elevátorový pás určený pro přepravu písku, štěrku, cementu, osiva a dalších materiálů, které neobsahují tuky a přepravovaný materiál nemá vyšší teplotu než80°C, je antistatický, vysoce odolný vůči abrazi kategorie W – 80mm3. Vyrábí se v libovolných šířkách, v základních typech EP630/4 0,5+0,5, EP630/4 1,5+1,5 aEP800/5 1+1.V případě potřeby je možné vyrobit pás i jiných pevností a síly krycí vrstvy.

 • POLYSUR® TYPE 276 NBR

speciální elevátorový pás určený pro přepravu materiálů, které obsahují minerální i rostlinné tuky a přepravovaný materiál nemá vyšší teplotu než120°Cnebo pro materiál obahující tuky do80°C, je antistatický, odolný vůči abrazi kategorie Y. Vyrábí se v libovolných šířkách, v základních typech EP500/3 1+1, EP630/4 1,5+1,5, EP800/4 2+2 aEP1000/5 2+2.V případě potřeby je možné vyrobit pás i jiných pevností a síly krycí vrstvy.

 • POLYSUR® TYPE 278 NBR HOT OIL

speciální elevátorový pás určený pro přepravu materiálů, které obsahují minerální, živočišné i rostlinné tuky, případně kyseliny a přepravovaný materiál nemá vyšší teplotu než120°C, je antistatický, odolný vůči abrazi kategorie Y a odolný vůči ohni v kategorii K. Vyrábí se v libovolných šířkách, v základních typech EP800/4 2+2 .V případě potřeby je možné vyrobit pás i jiných pevností a síly krycí vrstvy.

 • POLYSUR® TYPE T 180

speciální elevátorový pás určený pro přepravu materiálů, které obsahují v menší koncentraci minerální, živočišné i rostlinné tuky, případně kyseliny a přepravovaný materiál dosahuje teploty 180°, krátkodobě200°C, je antistatický, odolný vůči abrazi kategorie Y. Vyrábí se v libovolných šířkách, v základních typech EP800/4 3+3 .V případě potřeby je možné vyrobit pás i jiných pevností a síly krycí vrstvy.

Ocelokordové elevátorové pásy

 • POLYSUR® TYPE FERRO

elevátorový pás s ocelokordovou kostrou příčně zpevněnou ocelovými dráty pro lepší stabilitu pásu a lepší ucycení korečkových šroubů. Oproti standardním gumotextilním pásům má dvakrát až třikrát vyšší životnost a lepší adhezi krycích vrstev vůči kostře, protažení tohoto pásu je pouze 0.35%. Vyrábí se v pevnostech SW 630 3+3 mm11 mm, SW 800 3+3 mm12 mm, SW1000 3+3 mm12 mm, SW1250 3+3 mm13 mm, SW1400 4+4 mm15 mm, SW1600 4+4 mm15 mm, SW1800 4+4 mm15 mm, SW2000 4+4 mm15 mma kategoriích krycích vrstev AA – vysoce odolný vůči abrazi, max. teplota60°C, tvrdost 60ShA. T100 – vysoce odolný vůči abrazi, max. teplota100°Ckrátkodobě120°C, tvrdost 65ShA. T130 – odolný vůči abrazi, max. teplota130°Ckrátkodobě150°C, tvrdost 66ShA. CR - odolný vůči tukům a oleji, antistatický, ohnivzdorný.

Kromě elevátorových pásů dodáváme také jejích příslušenství jako jsou ocelové korečky s případným návarem tvrdokovu , plastové korečky, speciální mechanické spoje, podložky a korečkové šrouby.

Pásy do potravinářství (pásy na cukr) FDA

Bílé dopravní pryžotextilní pásy jsou vhodné do potravinářských provozů, kde nedochází ke dlouhodobému styku (24hod. a více) s potravinou, jsou určeny pro dopravu suchých potravin jako je sůl, cukr, obiloviny atd. Veškeré nabízené typy těchto pásů mají potřavinářský atest. Určeny jsou zejména na standardní dopravníky, ale v také pro korečkové elevátory.

Velkou výhodou oproti běžně používaným PVC pásům v těchto provozech je vyšší životnost způsobená lepší otěruvzdorností a také větší krycí vrstvou než se standardně používá u PVC pásů. Také následné opravy a spojování tyto pásy snáší daleko lépe než PVC, kde postupem času dochází ke ztrátě pružnosti. Kromě uvedených typů jsme schopni zajistit i jiné pevnosti a krytí horní i spodní vrstvy.

Ideální do cukrovarů, solných mlýnů a dalších provozů s přepravou potravin.