TechbeltProdukty

Dopadové lože (Impact Bars)

Dopadové lože se používá v místě přesypů dopravníků, kde dopadová výška a velikost materiálu mohou způsobit poškození dopravního pásu důsledkem pádu materiálu proti transportnímu válečku a následnému vzniku průrazu. Dále také v případě nedostatečného utěsnění bočních vedení v důsledku průhybu dopravního pásu v mezerách mezi stolicemi transportních válečků.

Pro oba tyto případy je ideální dopadové lože, které se skládá z dopadových lišt různých velikostí a montážní stolice nebo válečkových adaptérů.

Dopadové lišty díky své konstrukci ideálně podpírají dopravní pás díky hliníkovému T profilu, který je zavulkanizován ve vrstvě pryže o tvrdosti 60°ShA s vynikajícími schopností absorpce rázů, tato vrstva je zakončena plátem polyetylenu( PE 1000 UHMW ) s nízkým koeficientem tření a vysokou životností.

Dopadové lišty se připevňují na dopravník pomocí speciálních stolic nebo do stávajících válečkových stolic za použití adaptérů. Potřebné množství a konstrukce podpěrných stolic se volí, dle zatížení pásu, přepravní kapacity. Spojení se provádí T šrouby několika rozměrů, jejichž hlava se zasouvá do hliníkového profilu dopadové lišty.

Výhody systému:

  • snadná instalace a možnost variabilního uspořádání dopadu
  • tlumí nárazy způsobené dopadajícím materiálem
  • zvyšuje životnost dopravního pásu a komponentů dopravníku
  • nedochází k prověšení pásu při zatížení dopadajícím materiálem (menší prašnost)
  • usměrňuje dopravní pás proti vybočení do stran