Techbelt

Dopravníky

Nabízíme dopravníky různých konstrukcí: plnonosníkové, příhradové, profilové, mostní konstrukce s ochozí lávkou a jiné. Na základě Vaší poptávky provedeme návrh nejvhodnějšího provedení – pásový, modulární, šnekový, flexowelový, dvojitý strmý, řetězový, redler, elevátor, válečková trať.

Výrobu provádíme dle naší vlastní konstrukce v CAD Pro/ENGINEER wildfire 5.0/Creo, případně na základě dodané dokumentace. Vyrobená zařízení instalujeme na klíč. K veškerým výrobkům vypracujeme kompletní potřebnou dokumentaci. Záruční a pozáruční servis je samozřejmostí. V případě zájmu zajistíme kompletní projekt, statické výpočty, geodetické zaměření atd.

Naše spolupráce probíhá především s provozy- těžba a zpracování nerostných surovin, hutní průmysl, energetický průmysl, potravinářský průmysl, zemědělský průmysl, chemický průmysl, výroba veškerého stavebního materiálu a stavebních hmot, dřevozpracující průmysl, v neposlední řadě však také provozy zabývající se recyklací všeho druhu.

Námi vyráběná technologická zařízení:

 • Pro dopravu, dávkování, vážení a skladování sypkých a kusovitých materiálů
 • Separační linky (mezi nejčastěji separované materiály patří kovy, sklo, plasty a papír)
 • Posklizňové linky (shazovací vozíky)
 • Systémy pro přepravu betonových směsí a jejich dávkování
 • Ocelové konstrukce, schodiště, obslužné lávky
 • Zásobníky (kamenivo, písek, dřevo odpad, zemina, recykláty, atd.)
 • Magnetické separátory kovů
 • Dávkování, vážení, detekce kovů
 • Zvedací plošiny
 • Šoupátkové uzávěry,rozdělovací klapky (včetně obložení tvrdokovem)
 • Vibrační třidiče (menších výkonů)
 • Shrnovací pluhy šikmé a šípové (pneumatické, servopohon,ruční)
 • Vyhrnovací vozíky (v hlubinných zásobnících)

Z důvodu nárustu výroby, zkvalitňování služeb a výrobků naše společnost zakoupila konstrukční CAD CAM systém.

Pro/ENGINEER je základní konstrukční řešení systému Product Development System od společnosti PTC. Dokáže navrhnout formu, vlastnosti a funkce výrobků. Tvůrčí týmy mají díky dokonalému webovému propojení přístup ke zdrojům, informacím a funkcím, které potřebují – od koncepčního návrhu přes detailní konstrukci výrobku a vývoj výrobních nástrojů až po výrobu. V systému Pro/ENGINEER Creo mají vysoce kvalitní modely plnou asociativitu, takže změny provedené v kterékoliv fázi vývoje se automaticky promítají do všech výskytů výrobku. To vše je třeba k dosažení přesného digitálního výrobku, který potřebujete před provedením značné investice do získání zdrojů, výrobních kapacit a zahájení výroby.

Kromě výroby nových dopravníků provádíme opravy, úpravy a rekonstrukce stávajících zařízení.

Soubory ke stažení

Soubory ke stažení