TechbeltProdukty

Stěrače dopravních pásů

Stěrače dopravních pásů se používají tam, kde je zapotřebí čistit dopravní pás od nalepeného přepravovaného materiálu, aby na spodní větvi dopravníku nedocházelo k postupnému odpadání nálepů a vzniku nežádoucích hromad pod spodními válečky, což je pro provoz DP nevyhovující.

Osazením stěračů na dopravník zajistíme přijatelnou čistotu pod dopravníkem, zamezíme znečištěním transportních válečků a tím i jejich nadměrnému opotřebení. Další výhoda spočívá v úspoře nákladů na údržbu dopravního pásu a okolních prostor, díky stěrači nedochází ke ztrátám materiálu při přepravě v místech přesypů. Naše vyráběné stěrače lze rozdělit do několika skupin: čelní stěrače umístěné na vynášecích válcích a spodní stěrače umístěné na spodní větvi za osou vynášecího válce, dále na stěrače polyuretanové a tvrdokovové s destičkami z karbidu wolframu.

Spodní stěrače

tyto zařízení se osazují na spodní větvi dopravníku cca 100mm za osu vynášecího válce, v nabídce máme stěrače s lištou z tvrdokovu v kuse SJ 1.1, SJ 1.2, SJ 1.5 nebo segmentové SJ 1.3 a také polyuretanové SJ 1.3 PU. Tyto čistící zařízení vyrábíme standardně v šířkách od 400mm do 1200mm, větší šiřky zhotovíme po domluvě se zákazníkem na zakázku dle jeho potřeb.

Spodní stěrač typ SJ 1.1 

SJ-11-300x225
ke určen pro použití na spodní větvi dopravníku a umisuje se za osu vynášecího válce, kde stírání provádí pevná lišta osazená tvrdokovy, přítlak je zabezpečen dvěma napínacími elementy, které tlumí rázy a vibrace stěrače. Výhodou je velká variabilita umístění na konstrukci dopravníku, díky své jednoduchosti i dlouhá funkční životnost. Setřený materiál je odváděn za osou vynášecího válce do skluzu nebo zadní části násypky. Díky vysoké životnosti použitých karbidů wolframu je tento typ vhodný na velmi abrazivní materiál. Vzhledem k umístění stěrače na dopravníku dochází k ideální účinnosti stírání dopravního pásu. Je vhodný pro lehčí pásy, které se přizpůsobí stírací liště.

Spodní stěrač SJ 1.2

SJ-11-300x225
Stěrač je totožný s SJ 1.1, rozdíl pouze v základním dílu a tudíž i v montáži. Pro montáž tohoto stěrače potřebujeme vetší světlost násypky, ovšem nabízí větší rozsah možností uchycení napínacích elementů.

Spodní stěrač typ SJ 1.3

SJ-13-300x225
je určen pro použití na spodní větvi dopravníku a umisťuje se za osu vynášecího válce, kde stírání provádí polyuretanové segmenty osazené tvrdokovy, přítlak je zabezpečen dvěma napínacími elementy, které tlumí rázy a vibrace stěrače. Výhodou je velká variabilita umístění na konstrukci dopravníku, díky své jednoduchosti i dlouhá funkční životnost. Setřený materiál je odváděn za osou vynášecího válce do skluzu nebo zadní části násypky. Díky vysoké životnosti použitých karbidů wolframu je tento typ vhodný na velmi abrazivní materiál. Vzhledem k umístění stěrače na dopravníku dochází k ideální účinnosti stírání dopravního pásu. Je vhodný pro lehčí pásy, které se přizpůsobí stírací liště.

SJ 1.3 PU (FDA)

SJ-13-300x225
Tento typ stěrače je totožný s typem SJ 1.3, rozdíl spočívá pouze v použití stíracích segmentů, které nejsou zakončeny karbidem wolframu, ale jsou celé z polyuretanu v potravinářském provedení.

Čelní stěrače

Tyto zařízení se osazují na čelo hnacího válce, v nabídce máme stěrače se segmenty z polyuretanu CJ PU a se segmenty z polyuretanu zakončené břitem z tvrdokovu CJ 1.1. Nabízíme také provedení vhodné do potravinářství CJ PU FDA. Tyto čistící zařízení vyrábíme standardně v šířkách od 400 mm do 1200 mm, větší šířky zhotovíme po domluvě se zákazníkem na zakázku dle jeho potřeb. Nabízíme také provedení do povrchových dolů š. 1600, 1800, 2000 mm.

Čelní stěrač s břity z karbidu wolframu CJ 1.1 

CJ-11-300x224
Čelní stěrač typ CJ 1.1, vyniká svou jednoduchou konstrukcí, která zaručuje výbornou kvalitu stírání po celou dobu životnosti stíracího segmentu z polyuretanu zakončeného plátkem z tvrdokovu (karbidu wolframu). Umisťuje se na čelo vynášecího válce cca 15–20 °C pod osu dopravníku. Je vhodný zejména do násypek menších rozměrů kde je zapotřebí setřený materiál směrovat do násypky dopravníku. Veškerý přítlak tvrdokovu vůči pásu zabezpečuje tělo segmentu vyrobené z pružného polyuretanu. Setřený materiál tak nepřichází do styku s žádnými .mechanicky pohyblivými díly stěrače. Je vhodný pro reverzní pásy a do těžkých provozů s vysoce abrazivním materiálem. Není vhodný pro teplotně odolné pásy.

Čelní stěrač z polyuretanu CJ PU

CJ-PUweb-300x224
Čelní stěrač typ CJ PU, vyniká svou jednoduchou konstrukcí, která zaručuje výbornou kvalitu stírání po celou dobu životnosti stíracího segmentu z polyuretanu. Umisťuje se na čelo vynášecího válce cca 15–20 °C pod osu dopravníku. Je vhodný zejména do násypek menších rozměrů kde je zapotřebí setřený materiál směrovat do násypky dopravníku. Přítlak vůči pásu zabezpečuje tělo segmentu vyrobené z otěruvzdorného polyuretanu, dále také napínací elementy, ve kterých je stěrač připevněn k dopravníku. Setřený materiál tak nepřichází do styku s žádnými mechanicky pohyblivými díly stěrače. Je vhodný pro reverzní pásy a do lehkých provozů s mírně abrazivním materiálem. Není vhodný pro materiál nad100 °C.

Čelní stěrač z polyuretanu určený pro potravinářští CJ PU FDA

CJ-PU-FDA-300x224
Čelní stěrač typ CJ PU FDA vyniká svou jednoduchou konstrukcí, která zaručuje výbornou kvalitu stírání po celou dobu životnosti stíracího segmentu z polyuretanu. Umis_uje se na čelo vynášecího válce cca15–20 °C pod osu dopravníku. Je vhodný zejména do násypek menších rozměrů kde je zapotřebí setřený materiál směrovat do násypky dopravníku. Veškerý přítlak vůči pásu zabezpečuje tělo segmentu vyrobené z otěruvzdorného pružného polyuretanu. Setřený materiál tak nepřichází do styku se žádnými mechanicky pohyblivými díly stěrače. Vhodný pro reverzní dopravníky a je určen do potravinářství zejména na PVC pásy. Vyrábí se i v provedení z nerezi. Není vhodný pro přepravovaný materiál s teplotou nad100 °C.

Vnitřní stěrače

tyto zařízení se osazují na vnitřní stranu spodní věteve dopravního pásu co nejblíže k vratnému válci, v nabídce máme stěrače osazené polyuretany,případně lištami s tvrdokovem. Nabízíme také provedení vhodné do potravinářství VPU FDA. Tyto čistící zařízení vyrábíme v šířkách od 400mm do 1200mm, větší šiřky zhotovíme po domluvě se zákazníkem na zakázku dle jeho potřeb.

Vnitřní stěrač s polyuretanem ( šipový ) VPU se sestává z ocelového profilu tvaru trojúhelníku, na který jsou uchyceny dva stírací břity z otěruvzdorného polyuretanu. Tyto výměnné lišty jsou uchyceny pomocí šroubů M10 a pásovin.

Kartáčové stěrače

Kartáčové stěrače dopravních pásů vyrábíme v sestavě výměnných stíracích segmentů vyskládaných na elektroválci LAT 135.1, 0,75kW, rychlost v = 0,41m/s. Nabízíme dvě provedení kartáčových lamel, které jsou v obou případech pryžové. Nejčastěji používané široké lamely viz galerie níže, které stírají pás pomocí pryžových štětin obdélníkového tvaru širokých 20mm , s délkou lamely 30mm a lamel stejných rozměrů, ovšem štětin kruhového tvaru o průměru 8mm, otěruvzdorná pryž 65°Sha. Vnější průměr kartáče je 200mm. Tyto lamely není problém po opotřebení vyměnit. Provedení těchto poháněných kartáčů se používá zejména na profilové pásy. V případě zájmu jsme schopni vyrobit lamely i z polyuretanu.