TechbeltAEROTEC

Aerotec® Lubrisil ULTRA 400ml sprej

LUBRISIL ULTRA® 400ml / 600ml - SUPER LUBRICANT SPRAY 

MAŽE, KONZERVUJE, ODOLÁVÁ VYSOKÉMU TLAKU ZATÍŽENÍ, VYTĚSŇUJE VODU, VYSOKÁ DOMAZÁVACÍ SCHOPNOST, UVOLŇUJE POHYBLIVÉ SOUČÁSTI, SNIŽUJE TŘENÍ 

Sprej LUBRISIL ULTRA® vysoce účinný penetrační sprej s vynikajícími mazacími vlastnostmi, vysokou přilnavostí a odolností proti vysokému tlaku v zatížení pro extrémně zatěžované mechanismy. 

Má zvýšenou koncentraci přídavku Metal Conditioner AEROTEC® 

Mazací schopnost je umocněna přídavkem Metal Conditioneru AEROTEC®, který propůjčuje mazacímu základu unikátní schopnosti ve snížení tření KOV-KOV.
 
 

Kde použít sprej LUBRISIL ULTRA® 

v domácnosti, dílně, u automobilů, motocyklů, lodí, ve strojní výrobě, na pracovní mechanismy, zahradní techniku, kompresory, čerpadla, sportovní nářadí a jiné...

 

Základní charakteristika vlastností spreje LUBRISIL ULTRA®
Vysokozátěžový sprej
Velmi dobrá přilnavost na aplikované povrchy
Extrémní stability v třecím uzlu
Vlivem fyzikálně-chemické reakce vytváří na třecích segmentech molekulární vrstvu o vysoké pevnost i a termické stabilitě
Snese i extrémní zatížení v třecím uzlu a dokáže udržet stabilní strukturu po velmi dlouhý časový úsek
Radikálně snižuje opotřebení třecích segmentů
Vlivem delšího aplikačního intervalu šetří životní prostředí